Công ty TNHH Key Technology Hà Nội

Xác minh doanh nghiệp:

Công ty TNHH Key Technology Hà Nội

Xác minh doanh nghiệp:
Thầu cơ điện ( Vật tư , thi công), Chủ đầu tư, CĐT dự án vốn FDI, Thầu khác
Lô số D-3, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế
Điện thoại: 81 27 0656 511 Email: support@key-tc.co.jp
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Sản phẩm
                                                 
Mã số doanh nghiệp: 2500656393
Năm thành lập: 2020
Số lượng nhân viên:
Hồ sơ kinh nghiệm:
Doanh nghiệp
Xác minh
Địa bàn
Thành lập
Công Ty Cổ Phần Găng Tay Bảo Sơn Thầu cơ điện ( Vật tư , thi công), Chủ đầu tư
Lô đất CN7A, Khu công nghiệp Sâu C2A (Khu công nghiệp Hải Phòng), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng
3 năm hoạt động
Công ty TNHH Key Technology Hà Nội Thầu cơ điện ( Vật tư , thi công), Chủ đầu tư
Lô số D-3, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế
Tỉnh Vĩnh Phúc
4 năm hoạt động