TỔNG HỢP DỰ ÁN FDI THÁNG 11 NĂM 2023 MỚI NHẤT - CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG
TỔNG HỢP DỰ ÁN FDI THÁNG 11 NĂM 2023 MỚI NHẤT -  CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG
24/11/2023
Tháng 11 năm 2023, trên cả nước có gần 250 dự án FDI đăng kí bổ sung vốn & cấp vốn đầu tư mới, tổng giá trị đạt gần 1,1 tỷ USD. *  5 tỉnh có vốn đầu tư nhiều nhất trong tháng 11 là: Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng. * Tổng nguồn vốn thêm mới tại 5 tỉnh là: 715 triệu USD. * 5 Quốc gia có vốn đầu tư FDI mới nhiều nhất trong tháng 11 gồm: Singgapore, Trung Quốc, Đài...
TỔNG HỢP DỰ ÁN FDI THÁNG 10 NĂM 2023, CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG
TỔNG HỢP DỰ ÁN FDI THÁNG 10 NĂM 2023, CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG
06/11/2023
Tháng 10 năm 2023, trên cả nước có gần 300 dự án FDI đăng kí bổ sung vốn & cấp vốn đầu tư mới, tổng giá trị đạt gần 4,2 tỷ USD.Trong đó 5 tỉnh có vốn đầu tư nhiều nhất trong tháng 10 là: BÀ RỊA VŨNG TÀU, HẢI DƯƠNG, QUẢNG NINH, BẮC NINH, THÁI BÌNH.Tổng nguồn vốn thêm mới tại 5 tỉnh là 3,3 tỷ USD. Tính riêng 5 Quốc gia có vốn đầu tư FDI mới nhiều nhất trong tháng 10 gồm: TRUNG QUỐC, MỸ, SINGAPORE,...
TỔNG HỢP FDI THÁNG 9 NĂM 2023
TỔNG HỢP FDI THÁNG 9 NĂM 2023
10/10/2023
Trong tháng 9 năm 2023, trên cả nước có gần 350 dự án FDI đăng kí bổ sung vốn & cấp vốn đầu tư mới, tổng giá trị đạt gần 6,5 tỷ USD.
TỔNG HỢP FDI THÁNG 8 NĂM 2023
TỔNG HỢP FDI THÁNG 8 NĂM 2023
06/09/2023
Trong tháng 8 năm 2023, trên cả nước có hơn 300 dự án FDI đăng kí bổ sung vốn & cấp vốn đầu tư mới, tổng giá trị đạt gần 1,25 tỷ USD, lũy kế vốn FDI hết tháng 8/ 2023 đạt gần 16 tỷ USD.
Tổng hợp FDI tháng 7 năm 2023
Tổng hợp FDI tháng 7 năm 2023
02/08/2023
Tính riêng tháng 7/2023, trên toàn Quốc có trên 300 dự án FDI đăng ký bổ sung vốn, cấp vốn đầu tư mới, tổng giá trị đạt hơn 1,2 tỷ USD, lũy kế vốn FDI đạt hơn 14 tỷ USD
FDI tháng 6 năm 2023
18/07/2023
Trong tháng 6/2023, có khoảng hơn 250 dự án cấp mới và điều chỉnh vốn, giá trị đạt hơn 2 tỷ USD, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 13 tỷ USD
FDI tháng 5 năm 2023
FDI tháng 5 năm 2023
18/07/2023
Tháng 5 năm 2023, có khoảng 150 dự án cấp mới và điều chỉnh vốn, giá trị đạt khoảng hơn 2 tỷ USD, tổng 5 tháng đầu năm đạt hơn 10 tỷ USD
FDI tháng 4 năm 2023
FDI tháng 4 năm 2023
18/07/2023
Riêng tháng 4 năm 2023, có hơn 200 dự án FDI cấp mới và điều chỉnh vốn, giá trị đạt hơn 2,4  tỷ USD,  tổng 4 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 8 tỷ USD
Đầu tư FDI 3 tháng đầu năm 2023
Đầu tư FDI 3 tháng đầu năm 2023
18/07/2023
Trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 5,45 tỷ USD, với số lượng 620 dự án trên toàn quốc
Thực hiện vốn FDI năm 2022
Thực hiện vốn FDI năm 2022
17/07/2023
Năm 2022, tổng vốn đầu tư FDI thực hiện đạt gần 29,3 tỷ USD. có tới 70,3% số dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD, 59,5% số dự án có vốn dưới 500 nghìn USD. Những dự án này chiếm tỷ lệ rất nhỏ về vốn đầu tư, chỉ khoảng 2% tổng vốn đầu tư mới cả nước.